obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Návrh projektu výsadby zelene na námestí v Smrdákoch

Dávame do pozornosti návrh projektu výsadby zelene od spoločnosti La gardena. Na nižšie uvedených obrázkoch nájdete vizualizáciu jednotlivých častí, typov drevín a rastlín na vyznačenom území. Prezentáciu so sadovnícko architektonickým návrhom nájdete v nasledujúcom dokumente. PREZENTACIA TU.

V prípade Vašich otázok, pripomienok a návrhov kontaktujte prosím obecný úrad Smrdáky, kde sú dostupné k nahliadnutiu všetky podklady k projektu. Po spracovaní pripomienok sa bude návrh prerokúvať na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré je prístupné verejnosti. Dátum zasadnutia bude zverejnený prostredníctvom miestneho rozhlasu.