obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
vyhlásila referendum
a určila deň jeho konania
na sobotu 21. januára 2023.
 

Referendum sa koná
od 07.00 h do 22.00 h.

 

Zápisnica OkVK v obci Smrdáky o výsledku hlasovania - REFERENDUM 21.01.2023

Účasť na hlasovaní v referende :  počet zapísaných voličov - 486

                                                         : počet zúčastnených voličov - 209

                                                         : účasť voličov v % - 43 %

 

 

Vymenovanie zapisovateľky

Informácia o vytvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní členov do volebnej komisie - do 24.11.2022

* Adresa a e-mailová adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou do 02.decembra 2022 vrátane :

* Adresa a e-mailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

K o n t a k t:

telefón: 034/654 2911, +421 908 702 310

email:   podatelna@obecsmrdaky.sk

adresa:  Obec Smrdáky,  Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky                                                                                                                 

Hlasovací preukaz

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR 

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR 

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Delegovanie do volebnej komisie