obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Smútočné oznamy

Rok 2020

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Prachárovej, ktorá nás opustila dňa 09.10. 2020 vo veku nedožitých 83 rokov
    oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 16.10.2020 o 14. hod.

Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrádoch v úzkom rodinnom kruhu.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Eve Országhovej, ktorá nás opustila dňa 15.4. 2020 vo veku 60 rokov
                   oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná občianska rozlúčka so zosnulou bude v úzkom rodinnom                 kruhu v Smrdákoch.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jánovi Dostálkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 81 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude vo štvrtok
 16. januára. Zádušná sv. omša začne o 12. hodine. Po  obrade v Dome smútku bude zosnulý prevezený na cintorím v Jablonici.

 

Rok 2019

Smútiaca rodina po zomrelom Cyrilovi Vaculovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude vo štvrtok
 31. októbra. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jozefovi Morávkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 63 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v stredu
 30. októbra. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Viktorovi Šrámkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude vo štvrtok
 26. septembra. Zádušná sv. omša začne o 15. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Ing. Ferdinandovi Hladkom, 
                      ktorý zomrel vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v piatok
 26. júla. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Stanislavovi Bílkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 63 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v pondelok
 4. marca. Zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady     v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Polacec, 
                      ktorá zomrela vo veku 86 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulou  bude vo štvrtok
 07. februára. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady   v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Emilovi Vrablecovi, 
                      ktorý zomrel vo veku nedožitých 82 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v piatok
 18. januára. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady   v Dome smútku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2018

Smútiaca rodina po zomrelom Imrichovi Veselom, 
                      ktorý zomrel vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým                       bude v piatok
 28. decembra. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

 

*

Smútiaca rodina po zomrelom Pavlovi Bakičovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 82 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým                       bude vo štvrtok
 13. decembra zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Anne Seleckej,
                      ktorá zomrela vo veku 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou                       bude v piatok
 19. októbra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Mgr. Zite Bernátovej,
                      ktorá zomrela vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou                       bude vo štvrtok
 06. septembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

 Smútiaca rodina po zomrelom Štefanovi Bederkovi,
                      ktorý zomrel vo veku 65 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude                             
v piatok 25. mája, zádušná sv. omša začne o 15. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                          v Dome smútku.

             *

                                                           Smútiaca rodina po zomrelom Jozefovi Smoleňákovi,
                      ktorý zomrel vo veku 8o rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude                             
v utorok 27. marca, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                                                                                                                   v Dome smútku.

                                                                                                            *

 Smútiaca rodina po zomrelej Margite Dubskej,
            ktorá zomrela vo veku nedožitých 78 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude  v piatok 02. marca o 14
:30 hod. na cintoríne v Senici.

                                                                                                          *

                                                                       Smútiaca rodina po zomrelej Helene Kovárovej,
            ktorá zomrela vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude
             v piatok 19. januára, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady 

        v Dome smútku.               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2017

Smútiaca rodina po zomrelej Otílii Hladkej,
 ktorá zomrela vo veku 91 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude
             v utorok 21. novembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                       v Dome smútku.

       *

                                                                    Smútiaca rodina po zomrelom Stanislavovi Mikušovi,
 ktorý zomrel vo veku 59 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude
             v stredu 8. novembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                                                                                                                  v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Petrovi Mihálovi,
 ktorý zomrel vo veku 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude
v piatok 27. októbra o 13. hodine v obradnej sieni na cintoríne v Senici.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Milanovi Buríkovi,
 ktorý zomrel vo veku 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym,
že posledná rozlúčka so zosnulým bude  

v stredu 25. októbra, sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať obrady v Dome smútku na cintoríne v Smrdákoch.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jarolímovi Vaculovi,
 ktorý zomrel vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym,
že pohreb zosnulého bude
vo štvrtok 27. júla o 15. hodine na cintoríne v Smrdákoch.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------