obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Smútočné oznamy

Rok 2019

Smútiaca rodina po zomrelom Cyrilovi Vaculovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude vo štvrtok
 31. októbra. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jozefovi Morávkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 63 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v stredu
 30. októbra. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Viktorovi Šrámkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude vo štvrtok
 26. septembra. Zádušná sv. omša začne o 15. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Ing. Ferdinandovi Hladkom, 
                      ktorý zomrel vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v piatok
 26. júla. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Stanislavovi Bílkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 63 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v pondelok
 4. marca. Zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady     v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Polacec, 
                      ktorá zomrela vo veku 86 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulou  bude vo štvrtok
 07. februára. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady   v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Emilovi Vrablecovi, 
                      ktorý zomrel vo veku nedožitých 82 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v piatok
 18. januára. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady   v Dome smútku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2018

Smútiaca rodina po zomrelom Imrichovi Veselom, 
                      ktorý zomrel vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým                       bude v piatok
 28. decembra. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

 

*

Smútiaca rodina po zomrelom Pavlovi Bakičovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 82 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým                       bude vo štvrtok
 13. decembra zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Anne Seleckej,
                      ktorá zomrela vo veku 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou                       bude v piatok
 19. októbra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Mgr. Zite Bernátovej,
                      ktorá zomrela vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou                       bude vo štvrtok
 06. septembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

 Smútiaca rodina po zomrelom Štefanovi Bederkovi,
                      ktorý zomrel vo veku 65 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude                             
v piatok 25. mája, zádušná sv. omša začne o 15. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                          v Dome smútku.

             *

                                                           Smútiaca rodina po zomrelom Jozefovi Smoleňákovi,
                      ktorý zomrel vo veku 8o rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude                             
v utorok 27. marca, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                                                                                                                   v Dome smútku.

                                                                                                            *

 Smútiaca rodina po zomrelej Margite Dubskej,
            ktorá zomrela vo veku nedožitých 78 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude  v piatok 02. marca o 14
:30 hod. na cintoríne v Senici.

                                                                                                          *

                                                                       Smútiaca rodina po zomrelej Helene Kovárovej,
            ktorá zomrela vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude
             v piatok 19. januára, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady 

        v Dome smútku.               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2017

Smútiaca rodina po zomrelej Otílii Hladkej,
 ktorá zomrela vo veku 91 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude
             v utorok 21. novembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                       v Dome smútku.

       *

                                                                    Smútiaca rodina po zomrelom Stanislavovi Mikušovi,
 ktorý zomrel vo veku 59 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude
             v stredu 8. novembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                                                                                                                  v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Petrovi Mihálovi,
 ktorý zomrel vo veku 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude
v piatok 27. októbra o 13. hodine v obradnej sieni na cintoríne v Senici.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Milanovi Buríkovi,
 ktorý zomrel vo veku 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym,
že posledná rozlúčka so zosnulým bude  

v stredu 25. októbra, sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať obrady v Dome smútku na cintoríne v Smrdákoch.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jarolímovi Vaculovi,
 ktorý zomrel vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym,
že pohreb zosnulého bude
vo štvrtok 27. júla o 15. hodine na cintoríne v Smrdákoch.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------