obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Smútočné oznamy

 

Rok 2022

 

  Smútiaca rodina po zomrelom Ladislavovi Miškovičovi, ktorý nás opustil dňa 07.01. 2022 vo veku  80 rokov                    oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 12.01.2022 o14.00 hod.                   Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2021

Smútiaca rodina po zomrelom Pavlovi Mikušovi, 
                      ktorý zomrel vo veku nedožitých 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v stredu
 27. októbra. Zádušná sv. omša začne o 14.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Emílii Morávkovej,
                      ktorá zomrela vo veku 80 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou                       bude v stredu
 29. septembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Petrovi Balúchovi, ktorý nás opustil dňa 14.9. 2021 vo veku 54 rokov
                   oznamuje príbuzným, známym a širokej verejnosti, že p
osledná občianska rozlúčka so zosnulým bude v utorok 21.9.2021 o 14. hodine na  cintoríne v Smrdákoch.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jozefovi Patúcovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 48 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v utorok
 14. septembra. Zádušná sv. omša začne o 15.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Zeithamlovej, 
                      ktorá zomrela vo veku 79 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulou  bude v utorok
 20. júla o 14,30 hod. na cintoríne v Senici.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Antonovi Matuskom, 
                      ktorý zomrel vo veku 82 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v stredu
 12. mája. Zádušná sv. omša začne o 14.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Miroslavovi Chudom, ktorý nás opustil dňa 04.04. 2021 vo veku  65 rokov
    oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 12.04.2021 o 14.00 hod. 

Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch v úzkom rodinnom kruhu.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Oľge Dekányovej, ktorá nás opustila dňa 11.03. 2021 vo veku  88 rokov
    oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 17.03.2021 o 14.00 hod. 

Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch v úzkom rodinnom kruhu.


Rok 2020

Smútiaca rodina po zomrelom Rudolfovi Čechovi, 
                      ktorý nás opustil dňa 15.11.2020 vo veku 82 rokov oznamuje príbuzným a známym, že posledná                       rozlúčka so  zosnulým  bude v stredu
 18. novembra 2020. Smútočné obrady začnú o 14.00 hodine v Dome smútku v Smrdákoch.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Štefanovi Kralovičovi, ktorý nás opustil dňa 25.10. 2020 vo veku  70 rokov
    oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 28.10.2020 o 14.00 hod. 

Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch v úzkom rodinnom kruhu.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Šrámkovej, ktorá nás opustila dňa 21.10. 2020 vo veku  87 rokov
    oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 24.10.2020 o 14.00 hod. 

Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch v úzkom rodinnom kruhu.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Prachárovej, ktorá nás opustila dňa 09.10. 2020 vo veku nedožitých 83 rokov
    oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 16.10.2020 o 14. hod.

Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch v úzkom rodinnom kruhu.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Eve Országhovej, ktorá nás opustila dňa 15.4. 2020 vo veku 60 rokov
                   oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná občianska rozlúčka so zosnulou bude v úzkom rodinnom                 kruhu v Smrdákoch.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jánovi Dostálkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 81 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude vo štvrtok
 16. januára. Zádušná sv. omša začne o 12.00 hodine. Po  obrade v Dome smútku bude zosnulý prevezený na cintorím v Jablonici.


Rok 2019

Smútiaca rodina po zomrelom Cyrilovi Vaculovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude vo štvrtok
 31. októbra. Zádušná sv. omša začne o 13.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jozefovi Morávkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 63 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v stredu
 30. októbra. Zádušná sv. omša začne o 13.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Viktorovi Šrámkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude vo štvrtok
 26. septembra. Zádušná sv. omša začne o 15.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Ing. Ferdinandovi Hladkom, 
                      ktorý zomrel vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v piatok
 26. júla. Zádušná sv. omša začne o 13.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Stanislavovi Bílkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 63 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v pondelok
 4. marca. Zádušná sv. omša začne o 14.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady     v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Polacec, 
                      ktorá zomrela vo veku 86 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulou  bude vo štvrtok
 07. februára. Zádušná sv. omša začne o 13.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady   v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Emilovi Vrablecovi, 
                      ktorý zomrel vo veku nedožitých 82 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v piatok
 18. januára. Zádušná sv. omša začne o 13.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady   v Dome smútku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2018

Smútiaca rodina po zomrelom Imrichovi Veselom, 
                      ktorý zomrel vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým                       bude v piatok
 28. decembra. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

 

*

Smútiaca rodina po zomrelom Pavlovi Bakičovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 82 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým                       bude vo štvrtok
 13. decembra zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Anne Seleckej,
                      ktorá zomrela vo veku 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou                       bude v piatok
 19. októbra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Mgr. Zite Bernátovej,
                      ktorá zomrela vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou                       bude vo štvrtok
 06. septembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

 Smútiaca rodina po zomrelom Štefanovi Bederkovi,
                      ktorý zomrel vo veku 65 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude                             
v piatok 25. mája, zádušná sv. omša začne o 15. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                          v Dome smútku.

             *

                                                           Smútiaca rodina po zomrelom Jozefovi Smoleňákovi,
                      ktorý zomrel vo veku 8o rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude                             
v utorok 27. marca, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                                                                                                                   v Dome smútku.

                                                                                                            *

 Smútiaca rodina po zomrelej Margite Dubskej,
            ktorá zomrela vo veku nedožitých 78 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude  v piatok 02. marca o 14
:30 hod. na cintoríne v Senici.

                                                                                                          *

                                                                       Smútiaca rodina po zomrelej Helene Kovárovej,
            ktorá zomrela vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude
             v piatok 19. januára, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady 

        v Dome smútku.               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2017

Smútiaca rodina po zomrelej Otílii Hladkej,
 ktorá zomrela vo veku 91 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude
             v utorok 21. novembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                       v Dome smútku.

       *

                                                                    Smútiaca rodina po zomrelom Stanislavovi Mikušovi,
 ktorý zomrel vo veku 59 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude
             v stredu 8. novembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                                                                                                                  v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Petrovi Mihálovi,
 ktorý zomrel vo veku 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude
v piatok 27. októbra o 13. hodine v obradnej sieni na cintoríne v Senici.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Milanovi Buríkovi,
 ktorý zomrel vo veku 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym,
že posledná rozlúčka so zosnulým bude  

v stredu 25. októbra, sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať obrady v Dome smútku na cintoríne v Smrdákoch.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jarolímovi Vaculovi,
 ktorý zomrel vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym,
že pohreb zosnulého bude
vo štvrtok 27. júla o 15. hodine na cintoríne v Smrdákoch.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------