obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Smútočné oznamy

 

Rok 2023

Smútiaca rodina po zomrelom Milanovi Pagáčovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 60 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v piatok
 31. marca o 13,30 hod. v dome smútku pri cintoríne v Trenčíne.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Alojzovi Fojtlínovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 78 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v sobotu
 25. marca. Zádušná sv. omša začne o 14.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.


Rok 2022

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Záhradníkovej,
                      ktorá zomrela vo veku 78 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulou  bude vo štvrtok  24. novembra. Zádušná sv. omša začne o 13.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Tomášovi Seleckom, 
                      ktorý zomrel vo veku 41 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v pondelok
 24. októbra. Zádušná sv. omša začne o 14.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Anne Mihálovej,
                      ktorá zomrela vo veku 74 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulou  bude v pondelok
 26. septembra. Zádušná sv. omša začne o 14.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Mariánovi Bernátovi,
                      ktorý zomrel vo veku 79 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v piatok
 16. septembra. Zádušná sv. omša začne o 14.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Antonínovi Pracharovi, 
                      ktorý zomrel vo veku nedožitých 91 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v utorok
 30. augusta. Zádušná sv. omša začne o 14.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

  Smútiaca rodina po zomrelom Ladislavovi Miškovičovi, ktorý nás opustil dňa 07.01. 2022 vo veku  80 rokov                    oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 12.01.2022 o14.00 hod.                   Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2021

Smútiaca rodina po zomrelom Pavlovi Mikušovi, 
                      ktorý zomrel vo veku nedožitých 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v stredu
 27. októbra. Zádušná sv. omša začne o 14.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Emílii Morávkovej,
                      ktorá zomrela vo veku 80 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou                       bude v stredu
 29. septembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Petrovi Balúchovi, ktorý nás opustil dňa 14.9. 2021 vo veku 54 rokov
                   oznamuje príbuzným, známym a širokej verejnosti, že p
osledná občianska rozlúčka so zosnulým bude v utorok 21.9.2021 o 14. hodine na  cintoríne v Smrdákoch.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jozefovi Patúcovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 48 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v utorok
 14. septembra. Zádušná sv. omša začne o 15.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Zeithamlovej, 
                      ktorá zomrela vo veku 79 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulou  bude v utorok
 20. júla o 14,30 hod. na cintoríne v Senici.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Antonovi Matuskom, 
                      ktorý zomrel vo veku 82 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v stredu
 12. mája. Zádušná sv. omša začne o 14.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Miroslavovi Chudom, ktorý nás opustil dňa 04.04. 2021 vo veku  65 rokov
    oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 12.04.2021 o 14.00 hod. 

Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch v úzkom rodinnom kruhu.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Oľge Dekányovej, ktorá nás opustila dňa 11.03. 2021 vo veku  88 rokov
    oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 17.03.2021 o 14.00 hod. 

Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch v úzkom rodinnom kruhu.


Rok 2020

Smútiaca rodina po zomrelom Rudolfovi Čechovi, 
                      ktorý nás opustil dňa 15.11.2020 vo veku 82 rokov oznamuje príbuzným a známym, že posledná                       rozlúčka so  zosnulým  bude v stredu
 18. novembra 2020. Smútočné obrady začnú o 14.00 hodine v Dome smútku v Smrdákoch.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Štefanovi Kralovičovi, ktorý nás opustil dňa 25.10. 2020 vo veku  70 rokov
    oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 28.10.2020 o 14.00 hod. 

Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch v úzkom rodinnom kruhu.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Šrámkovej, ktorá nás opustila dňa 21.10. 2020 vo veku  87 rokov
    oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 24.10.2020 o 14.00 hod. 

Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch v úzkom rodinnom kruhu.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Prachárovej, ktorá nás opustila dňa 09.10. 2020 vo veku nedožitých 83 rokov
    oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 16.10.2020 o 14. hod.

Smutočný obrad bude v Dome smútku v Smrdákoch v úzkom rodinnom kruhu.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Eve Országhovej, ktorá nás opustila dňa 15.4. 2020 vo veku 60 rokov
                   oznamuje príbuzným a známym, že p
osledná občianska rozlúčka so zosnulou bude v úzkom rodinnom                 kruhu v Smrdákoch.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jánovi Dostálkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 81 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude vo štvrtok
 16. januára. Zádušná sv. omša začne o 12.00 hodine. Po  obrade v Dome smútku bude zosnulý prevezený na cintorím v Jablonici.


Rok 2019

Smútiaca rodina po zomrelom Cyrilovi Vaculovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude vo štvrtok
 31. októbra. Zádušná sv. omša začne o 13.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jozefovi Morávkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 63 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v stredu
 30. októbra. Zádušná sv. omša začne o 13.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Viktorovi Šrámkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude vo štvrtok
 26. septembra. Zádušná sv. omša začne o 15.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Ing. Ferdinandovi Hladkom, 
                      ktorý zomrel vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v piatok
 26. júla. Zádušná sv. omša začne o 13.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Stanislavovi Bílkovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 63 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v pondelok
 4. marca. Zádušná sv. omša začne o 14.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady     v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Márii Polacec, 
                      ktorá zomrela vo veku 86 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulou  bude vo štvrtok
 07. februára. Zádušná sv. omša začne o 13.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady   v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Emilovi Vrablecovi, 
                      ktorý zomrel vo veku nedožitých 82 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so                       zosnulým  bude v piatok
 18. januára. Zádušná sv. omša začne o 13.00 hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady   v Dome smútku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2018

Smútiaca rodina po zomrelom Imrichovi Veselom, 
                      ktorý zomrel vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým                       bude v piatok
 28. decembra. Zádušná sv. omša začne o 13. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

 

*

Smútiaca rodina po zomrelom Pavlovi Bakičovi, 
                      ktorý zomrel vo veku 82 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým                       bude vo štvrtok
 13. decembra zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Anne Seleckej,
                      ktorá zomrela vo veku 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou                       bude v piatok
 19. októbra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelej Mgr. Zite Bernátovej,
                      ktorá zomrela vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou                       bude vo štvrtok
 06. septembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady v Dome smútku.

*

 Smútiaca rodina po zomrelom Štefanovi Bederkovi,
                      ktorý zomrel vo veku 65 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude                             
v piatok 25. mája, zádušná sv. omša začne o 15. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                          v Dome smútku.

             *

                                                           Smútiaca rodina po zomrelom Jozefovi Smoleňákovi,
                      ktorý zomrel vo veku 8o rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude                             
v utorok 27. marca, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                                                                                                                   v Dome smútku.

                                                                                                            *

 Smútiaca rodina po zomrelej Margite Dubskej,
            ktorá zomrela vo veku nedožitých 78 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude  v piatok 02. marca o 14
:30 hod. na cintoríne v Senici.

                                                                                                          *

                                                                       Smútiaca rodina po zomrelej Helene Kovárovej,
            ktorá zomrela vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude
             v piatok 19. januára, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady 

        v Dome smútku.               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2017

Smútiaca rodina po zomrelej Otílii Hladkej,
 ktorá zomrela vo veku 91 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulou bude
             v utorok 21. novembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                       v Dome smútku.

       *

                                                                    Smútiaca rodina po zomrelom Stanislavovi Mikušovi,
 ktorý zomrel vo veku 59 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude
             v stredu 8. novembra, zádušná sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať smútočné obrady                                                                                                                  v Dome smútku.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Petrovi Mihálovi,
 ktorý zomrel vo veku 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka so zosnulým bude
v piatok 27. októbra o 13. hodine v obradnej sieni na cintoríne v Senici.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Milanovi Buríkovi,
 ktorý zomrel vo veku 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym,
že posledná rozlúčka so zosnulým bude  

v stredu 25. októbra, sv. omša začne o 14. hodine a po nej budú pokračovať obrady v Dome smútku na cintoríne v Smrdákoch.

*

Smútiaca rodina po zomrelom Jarolímovi Vaculovi,
 ktorý zomrel vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym,
že pohreb zosnulého bude
vo štvrtok 27. júla o 15. hodine na cintoríne v Smrdákoch.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------