obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Uloženie zásielok

Oznam pre:   Občanov - voličov, u ktorých sa uvádza na doručovanie písomností a na účely zápisu do zoznamu voličov ako miesto trvalého pobytu  adresa obecného úradu: