obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Faktúry, zmluvy, objednávky

Od novembra 2016 budú všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované na portále Samospravaonline:

Vstúpiť na portál Samospravaonline.sk    

Zoznam objednávok, faktúr, verejné dokumenty o hospodárení obce, vo forme heslovitého popisu + obrázok dokumentu do 30.09.2016

Pomocou filtra môžeme preriediť počet vypisovaných záznamov. Zadávajú sa kľúčové reťazce alebo sa použijú zaškrtávacie polia.

kód
   
partner
   
popis
   
cena od
EUR   
zmluvy
faktúry
objedn.
tip
Počet záznamov na stránku Zoradiť podľa
Filtru odpovedá 2179 záznamov záznamy. Klikom na tlačítko zmeníte vybraný interval
Druh Dátum
vystavenia / podpisu
Partner Popis asc Cena Mena Dokument Detail
faktúra ZSE Energia, a.s. vyúčtovacia faktúra za elektrinu MŠ -266,00 EUR dokument Detail0
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Faktúra za mesačný poplatok hlasovej služby EUR dokument Detail1
faktúra Slovak Telekom, a.s. Faktúra za mesačný poplatok hlasovej služby EUR dokument Detail2
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Za bezpečnostnú SIM. EUR dokument Detail3
zmluva TOPSET Solutions s.r.o. Dodatok č. 3 k zmluve o aktualizácii programov EUR dokument Detail4
objednávka SIMOTRADE Slovakia s.r.o. Objednávka na elektronické predradníky ECOLUM - EC4-70 EUR dokument Detail5
objednávka Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Objednávame si u Vás stravu a občerstvenie na hodovú slávnosť EUR dokument Detail6
objednávka Pediater s.r.o. Ozvučenie podujatia na akcii konanej 05.07.2015. EUR dokument Detail7
zmluva TOPSET Solutions s.r.o. licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov EUR dokument Detail8
zmluva ZSE Energia, a.s. Dodatok zmluve o združenej dodávke elektriny EUR dokument Detail9
zmluva Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Záložná zmluva na Bytový dom 9 b.j. EUR dokument Detail10
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Faktúra za hlasové služby - Telefonica EUR dokument Detail11
zmluva Bernát Emil a manželka Viera Zámenná zmluva medzi p. Bernátom Emilom a manželkou Vierou a Obcou Smrdáky EUR dokument Detail12
zmluva Skala Jozef a manželka Silvia Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Skala Jozef a manželka Silvia EUR dokument Detail13
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. za hlasové služby EUR dokument Detail14
zmluva Skala Jozef a manželka Silvia Kúpna zmluva medzi p. Skala Jozef a manželka Silvia a obcou Smrdáky EUR dokument Detail15
faktúra ZSE Energia, a.s. Vyúčtovacia faktúra za EE - bytovka 185 EUR Detail16
zmluva Ivan Prídavka Zmluva o zabezpečení činnosti CO, obrany štátu, hospodárskej mob. a ochrany pred EUR dokument Detail17
objednávka Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Objednávame si u Vásstravu a občerstvenie pre 12 ľudí na OLKS EUR dokument Detail18
objednávka Bytservis-UM s.r.o. Objednávame si u Vás hadicu drenážovú na futbalové ihrisko EUR dokument Detail19
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Za nehlasové služby. EUR dokument Detail20
faktúra 2.9.2016 Telefónica Slovakia, s.r.o. Za nehlasové služby. EUR dokument Detail21
faktúra Slovak Telekom, a.s. Faktúra za mesačný poplatok hlasovej služby EUR dokument Detail22
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Za nehlasové služby. EUR dokument Detail23
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Hlasové služby EUR dokument Detail24
faktúra 6.10.2016 Telefónica Slovakia, s.r.o. Za nehlasové služby. EUR dokument Detail25
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Faktúra za mesačný poplatok hlasovej služby EUR dokument Detail26
objednávka Bytservis-UM s.r.o. Objednávame si u Vás ohrievač na WC do Lahôdok EUR dokument Detail27
objednávka Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Objednávame si u Vás prenájom KH MIER na detský maškarný ples a pochovávanie bas EUR dokument Detail28
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Za hlasové služby EUR dokument Detail29
faktúra 5.8.2016 Telefónica Slovakia, s.r.o. Za nehlasové služby. EUR dokument Detail30
objednávka Kodreta Štefanov s.r.o. Objednávame si u Vás kontrolu hydrantov EUR dokument Detail31
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Za nehlasové služby. EUR dokument Detail32
objednávka ALOHA SLOVAKIA Objednávame si u Vás knihy do knižnice EUR dokument Detail33
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Faktúra za mesačný poplatok hlasovej služby EUR dokument Detail34
objednávka Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Objednávame si u Vás prenájom telocvične pre futbalistov a deti ZŠ EUR dokument Detail35
zmluva Bernát Emil a manželka Viera Dodatok k zámennej zmluve Bernát Emil a manželka Viera a Obec Smrdáky EUR dokument Detail36
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Za nehlasové služby. EUR dokument Detail37
faktúra Telefónica Slovakia, s.r.o. Faktúra za mesačný poplatok hlasovej služby EUR dokument Detail38
zmluva Ivana Smetanová Dodatok č. II k Zmluve o nájme nebytových priestorov. EUR dokument Detail39
zmluva Salón Beauty, Ľubica Pavelková Dodatok č. I k Zmluve o nájme nebytových priestorov. EUR dokument Detail40
zmluva Mgr. Eva Pavelková Zmluva o nájme nebytových priestorov - Lahôdky. EUR dokument Detail41
zmluva Salón Beauty, Ľubica Pavelková Zmluve o nájme nebytových priestorov EUR dokument Detail42
zmluva Euro Asset, s.r.o. Zmluva o dielo - štúdia uskutočniteľnosti projektu EUR dokument Detail43
zmluva Ivana Smetanová Zmluva o nájme nebytových priestorov - Lahôdky. EUR dokument Detail44
zmluva Euro Asset, s.r.o. Zmluva o dielo č. č. EA Program Rozvoja Vidieka - Rekonštrukcia školy EUR dokument Detail45
zmluva Mgr. Eva Pavelková Dodatok č. I k Zmluve o nájme nebytových priestorov. EUR dokument Detail46
zmluva ENVI-PAK, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy EUR dokument Detail47
zmluva 25.7.2016 Mgr. Zuzana Knapová Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb EUR dokument Detail48
zmluva 28.7.2016 Pavol Rázik Dohoda podľa § 3 ods. 3 písmeno a) záona č. 369/1990 Z.z. EUR dokument Detail49