obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Obecné zastupitelstvo

Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávnej obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi samosprávnej obce.

Obec Smrdáky má obecné zastupiteľstvo, na úrovni kraja je zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

Poslanci sú do svojej funkcie volení občanmi. Poslanci rozhodujú v obecnom zastupiteľstve hlasovaním.

Podradené stránky:

Starostka obce
Poslanci obce