obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Poslanci obce

V komunálnych voľbách boli do zastupiteľstva obce zvolení poslanci, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Igor Denkóci
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Ladislav Grebeníček, Ing.
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Mária Hladká
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Barbora Machová, Mgr.
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Emília Pavlíková
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Miroslava Poláková, Mgr.
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Ladislav Vadovič
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail: