obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2020

Uznesenie č. 2/2020

Uznesenie č. 3/2020

Uznesenie č. 3A/2020

Uznesenie č. 4/2020

Uznesenie č. 5/2020

Uznesenie č. 6/2020

Uznesenie č. 7/2020

Uznesenie č. 8/2020

Uznesenie č. 9/2020

Uznesenie č. 10/2020

Uznesenie č. 11/2020

Uznesenie č. 12/2020

Uznesenie č. 13/2020

Uznesenie č. 14/2020

Uznesenie č. 15/2020

Uznesenie č. 16/2020

Uznesenie č. 17/2020

Uznesenie č. 18/2020

Uznesenie č. 19/2020

Uznesenie č. 20/2020

Uznesenie č. 21/2020

Uznesenie č. 22/2020

Uznesenie č. 23/2020

Uznesenie č. 24/2020

Uznesenie č. 25/2020

Uznesenie č. 26/2020

Uznesenie č. 27/2020

Uznesenie č. 28/2020

Uznesenie č. 29/2020

 

 


Uznesenie č. 1/2019

Uznesenie č. 2/2019

Uznesenie č. 3/2019

Uznesenie č. 4/2019

Uznesenie č. 5/2019

Uznesenie č. 6/2019

Uznesenie č. 7/2019

Uznesenie č. 8/2019

Uznesenie č. 9/2019

Uznesenie č. 10/2019

Uznesenie č. 11/2019

Uznesenie č. 12/2019

Uznesenie č. 13/2019

Uznesenie č. 14/2019

Uznesenie č. 15/2019

Uznesenie č. 16/2019

Uznesenie č. 17/2019

Uznesenie č. 18/2019

Uznesenie č. 19/2019

Uznesenie č. 20/2019

Uznesenie č. 21/2019

Uznesenie č. 22/2019

Uznesenie č. 22a/2019

Uznesenie č. 23/2019

Uznesenie č. 24/2019

Uznesenie č. 25/2019

Uznesenie č. 26/2019

Uznesenie č. 27/2019

Uznesenie č. 28/2019

Uznesenie č. 29/2019

Uznesenie č. 30/2019

Uznesenie č. 31/2019


Uznesenie č. 1/2018

Uznesenie č. 2/2018

Uznesenie č. 3/2018

Uznesenie č. 4/2018

Uznesenie č. 5/2018

Uznesenie č. 6/2018

Uznesenie č. 7/2018

Uznesenie č. 8/2018

Uznesenie č. 9/2018

Uznesenie č. 10/2018

Uznesenie č. 11/2018

Uznesenie č. 12/2018

Uznesenie č. 13/2018

Uznesenie č. 14/2018

Uznesenie č. 15/2018

Uznesenie č. 16/2018

Uznesenie č. 17/2018

Uznesenie č. 18/2018

Uznesenie č. 19/2018

Uznesenie č. 20/2018

Uznesenie č. 21/2018

Uznesenie č. 22/2018

Uznesenie č. 23/2018

Uznesenie č. 24/2018

Uznesenie č. 25/2018

Uznesenie č. 26/2018

Uznesenie č. 27/2018

Uznesenie č. 28/2018

Uznesenie č. 29/2018

Uznesenie č. 30/2018

Uznesenie č. 31/2018

Uznesenie č. 32/2018

Uznesenie č. 33/2018

Uznesenie č. 34/2018

Uznesenie č. 35/2018

Uznesenie č. 36/2018

Uznesenie č. 37/2018

Uznesenie č. 38/2018

Uznesenie č. 39/2018

Uznesenie č. 40/2018

Uznesenie č. 41/2018

Uznesenie č. 42/2018

Uznesenie č. 43/2018

Uznesenie č. 44/2018

 

 

 


Uznesenie č. 1/2017

Uznesenie č. 2/2017

Uznesenie č. 3/2017

Uznesenie č. 4/2017

Uznesenie č. 5/2017

Uznesenie č. 6/2017

Uznesenie č. 7/2017

Uznesenie č. 8/2017

Uznesenie č. 9/2017

Uznesenie č. 10/2017

Uznesenie č. 11/2017

Uznesenie č. 12/2017

Uznesenie č. 13/2017

Uznesenie č. 14/2017

Uznesenie č. 15/2017

Uznesenie č. 16/2017

Uznesenie č. 17/2017

Uznesenie č. 18/2017

Uznesenie č. 19/2017

Uznesenie č. 20/2017

Uznesenie č. 21/2017

Uznesenie č. 22/2017

Uznesenie č. 23/2017

Uznesenie č. 24/2017

Uznesenie č. 25/2017

Uznesenie č. 26/2017

Uznesenie č. 27/2017

Uznesenie č. 28/2017

Uznesenie č. 29/2017


Uznesenie č. 01a/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce

Nie je zverejnené žiadne uznesenie.