obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Zmluvy na nájomné byty

Nové nájomné zmluvy na byty v roku 2019

bytová jednotka číslo 187: byt č.2, byt č.7

bytová jednotka č.186: byt č.4

 

 

Nové nájomné zmluvy 2018

Bytová jednotka číslo 185 byt č. 2 byt č.3 byt č. 4byt č. 1, byt č.9, byt č.7, byt č.6

Bytová jednotka číslo 186 byt č. 1, byt č.2, byt č. 3, byt č. 5, byt č. 6

Bytová jednotka číslo 187 byt č. 5byt č. 7 byt č. 8, byt č. 3, byt č.4

 

Nové nájomné zmluvy 2017

Bytová jednotka číslo 185 byt č. 6, byt č. 1.

Bytová jednotka číslo 187 byt č. 3., byt č. 3.

            

 

Nájomné zmluvy 2016

Bytová jednotka číslo 185 byt č. 1, byt č. 1, byt č. 5

Bytová jednotka číslo 187 byt č. 1, byt č. 6

 

Nájomné zmluvy 2015

Bytová jednotka číslo 185 byt č. 6byt č. 7,  byt č. 8,   byt č. 9

Bytová jednotka číslo 187 byt č. 4,  byt č. 2byt č. 3

Bytová jednotka číslo 186 byt č. 4,

 

Nájomné zmluvy v 9 bytovej jednotke súpisné číslo 185

 

Nájomné zmluvy v 6 bytovej jednotke súpisné číslo 186

 

Nájomné zmluvy v 8 bytovej jednotke súpisné číslo 187