obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Aktuálne v obci Smrdáky

Nové  merače rýchlosti v našej obci s podporou Nadácie Allianz

Obec Smrdáky sa uchádzala o poskytnutie peňažných prostriedkov na projekt Spomaľ, si v obci išlo o 2 merače rýchlosti. Po vyhodnotení žiadosti sme boli vybraný a z Nadácie Allianz nám bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 3 500 €. Po podpísaní zmluvy sme začali s výberom dodávateľa na tieto merače rýchlosti, ktoré nám dodala firma BELLIMPEX.

Sme presvedčení, že merače rýchlosti pomôžu k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky v našej obci.

 

Futbalové ihrisko oživili nové lavičky.

Vďaka grantu Eurá z Eura zo Slovenského futbalového zväzu sme mohli začať projekt na výmenu lavičiek, ktoré sú okolo futbalového ihriska. Lavičky boli už v  zlom technickom stave. S finančným príspevkom od SFZ v hodnote 10 000 € a spolufinancovaním obce v hodnote  3 350€ sa už mohlo začať pracovať na výmene lavičiek. Priaznivci futbalu sa potešili, že majú väčší komfort pri sledovaní napínavých futbalových zápasoch.

    pred výmenou                                                                                po výmene

                

Do našej obce pribudol od 01.12. 2021 zásielkový box na prevzatie objednaných  tovarov.

Akcie pri Spolkovom dome  kultúry v Smrdákoch počasie už neprekvapí

Preventívna dezinfekcia 

 

Nová výsadba na cintoríne


Plánované a prebiehajúce rekonštrukcie v Obci Smrdáky v roku 2017

A základná škola v obci je vynovená...

Ako sme Vás už informovali v týchto mesiacoch sme pristúpili  k celkovej rekonštrukcií strechy základnej školy. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu krovu, strešných lát a strešnej krytiny. Ďalej demontáž nefunkčných komínov a nové sú aj všetky zvody na dažďovú vodu.

Tejto rekonštrukcií sa veľmi teším, lebo sa zase zlepšilo prostredie na vzdelávanie našich žiakov. Chcela by som ešte na koniec poďakovať celému pedagogickému zboru v škole, deťom a ich rodičom, že počas rekonštrukcie znášali „bojové „  podmienky pri výučbe.

Pevne dúfam, že toto nie je posledná rekonštrukcia našej školy, pripravujú sa ďalšie projekty, ich realizácia však  bude závisieť od finančných prostriedkov v rozpočte obce.

autor: Ingrid Tripšanská, starostka obce Smrdáky                                                                                                                        

Výmena strechy na Základnej škole v Smrdákoch

Predpokladaný dátum realizácie: September 2017

...a škola bude znovu vynovená...

V týchto dňoch po mnohých rokovaniach  sa nám  podarilo hlavne s pomocou poslanca VUC Trnava získať peniaze na obnovu našej základnej školy.

V minulom  školskom roku sme vymenili okná  a dvere na budove  školy a nastávajúci školský rok nový šat dostane strecha.

Teraz prebiehajú práce na verejnom obstarávaní , po vyhodnotení ponúk sa začnú práce na samotnej výmene strechy.  Tieto práce však nebudú mať žiadny dopad na vyučovací proces.     

  Som naozaj veľmi rada, že sa nám spoločnými silami podarilo získať peniaze  na potrebnú vec, chcem však povedať, že sú pred nami ešte ďalšie úlohy aby sme ešte viacej spríjemnili vyučovací proces   a aby sa naše deti v škole dobre cítili. 

autor: Ingrid Tripšanská, starostka obce Smrdáky

 

V kúpeľnom parku pribudli nové fit prvky ...

V týchto dňoch pribudli v kúpeľnom parku ďalšie dva nové fit prvky na precvičovanie a posilňovanie organizmu. Tieto prvky  zakúpila obec Smrdáky zo svojho rozpočtu. Podnetom rozšírenia fit parku bol veľmi kladný ohlas nielen návštevníkov kúpeľov ale aj samotných  obyvateľov našej obce.

Dúfam, že tieto fit prvky budú slúžiť všetkým, ktorí si k nám prídu zacvičiť a som presvedčená, že sa  nestanú  terčom vandalov.

autor: Ingrid Tripšanská, starostka obce Smrdáky

  

Výmena stolov a lavíc na štadióne FK Smrdáky

Dátum realizácie: August 2017

Pred realizáciou:

  

 

Po realizácii: 

 

 

 

 

Srdce obce dostane nový dych 

Oprava sôch a ich okolia na námestí

V apríli 2017 sa  obec Smrdáky za finančne podpory Nadácie SPP, Grantový program Regióny  pustila do revitalizácie oddychovej zóny v srdci obce Smrdáky. Námestie, ktorého dominantou je súsošie, je centrom kultúrneho diania v obci. Zub času sa podpísal najmä na stave oporného múrika, oplotenia i samotného úzkeho okolia.

Priebeh aktivít projektu:

         

    

 

 

 

Odozva verejnosti a naplnenie cieľov.

V septembri sa v obci konalo najväčšie kultúrne podujatie, ktoré sa tradične odohráva v spomínanej oddychovej zóne. Početní návštevníci podujatia veľmi pozitívne hodnotili prebiehajúce zmeny a vnímali ich ako začiatok novej etapy života v obci. Veľmi nás teší, že tieto príjemné zmeny si všímajú aj návštevníci kúpeľov, ktorí sem prichádzajú počas celého roka.

Napriek neočakávaným stavebným komplikáciám v priebehu projektu, ktoré súviseli s pôvodným havarijným stavom objektu sa nám podarilo úspešne naplniť náš ciel – obnoviť a vdýchnuť novú energiu obľúbenému a veľmi frekventovanému miestu našej obce. Uvedené zmeny by mohli byť spúšťačom samotnej dlhodobo plánovanej rekonštrukcie námestia v obci Smrdáky. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančenej podpore Nadácie SPP.