obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Informácie o COVID-19 (Corona)

ÚVZ SR - Chrípková sezóna 2022/2023

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webovej stránke:

https://www.korona.gov.sk/ 

 

Vyhláška č.35 ÚVZ platná od 13.06.2022 - prekrytie horných dýchacích ciest

Vyhláška č.33 ÚVZ SR platná od 21.04.2022 - izolácia osôb pozitívnych na COVID 19 a karanténa úzkeho kontaktu

Vyhláška č.32 ÚVZ SR platná od 21.04.2022 - prekrytie horných dýchacích ciest

Vyhláška č.31 ÚVZ SR platná od 06.04.2022 - prekrytie horných dýchacích ciest

Odporúčanie hlavného hygienika SR pre prevádzky a hromadné podujatia

Vyhláška č.29 ÚVZ SR platná od 14.03.2022 - prekrytie horných dýchacích ciest

Vyhláška č.28 ÚVZ SR platná od 14.03.2022 - karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie SR

Vyhláška č.27 ÚVZ SR platná od 28.02.2022 - prekrytie horných dýchacích ciest

Vyhláška č.26 ÚVZ SR platná od 26.02.2022 - izolácia osôb pozitívnych na COVID 19 a karanténa úzkeho kontaktu

Vyhláška č.25 ÚVZ SR platná od 26.02.2022 - obmedzenie prevádzok

Vyhláška č.24 ÚVZ SR platná od 26.02.2022-obmedzenie hromadných podujatí

Vyhláška č.22 ÚVZ SR platná od 16.02.2022-zmena vyhlášky č.19 - obmedzenie prevádzok

Vyhláška č.21 ÚVZ SR platná od 16.02.2022-zmena vyhlášky č.10-karanténne povinnosti osôb pri vstupe na územie SR

Vyhláška č.20 ÚVZ SR platná od 16.02.2022-zmena vyhlášky č.7-karanténne povinnosti osôb pri vstupe na územie SR

Vyhláška č.19 ÚVZ SR platná od 15.02.2022 - obmedzenie prevádzok

Vyhláška č.18 ÚVZ SR platná od 15.02.2022 - hromadné podujatia

Vyhláška č.16 ÚVZ SR platná od 05.02.2022 - vstup na pracovisko

Vyhláška č.13 ÚVZ SR platná od 01.02.2022 - zmena vyhl.6 obmedzenie prevádzok

Vyhláška č.12 ÚVZ SR platná od 01.02.2022 - zmena vyhl. 238 pov. poskyt. zdravot. starostlivosti

Vyhláška č.11 ÚVZ SR platná od 01.02.2022 - zmena vyhlášky č.5 hromadné podujatia

Vyhláška č.10 ÚVZ SR platná od 04.02.2022 - karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie SR

Vyhláška č. 7 ÚVZ SR platná od 25_01_2022  izolácia osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténa osôb

Súhrnná informácia k Vyhláškam ÚVZ SR platných od 19.01.2022

Vyhláška ÚVZ SR č. 6 platná od 19.01.2022 - obmedzenie prevádzok

Vyhláška ÚVZ SR č. 5 platná od 19.01.2022 - obmedzenie hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR č. 4 platná od 19.01.2022 - vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Vyhláška ÚVZ SR č. 3 platná od 19.01.2022 - prekrytie horných dýchacích ciest

Vyhláška ÚVZ SR č.2 platná od 12.01.2022 - obmedzenie hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR č.1 platná od 07.01.2022 - obmedzenie prevádzok

Vyhláška ÚVZ SR č.312 platná od 03.01.2022- zmena v obmedzení prevádzok

Vyhláška ÚVZ SR č.311 platná od 23.12.2021 - obmedzenie prevádzok

Vyhláška ÚVZ SR č.310 platná od 23.12.2021 - obmedzenie hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR č.309 platné od 23.12.2021 - karanténna povinnosť pri osôb vstupe na územie SR

Uznesenie vlády SR č. 772 zo 14.12.2021

Vyhláška ÚVZ SR č. 307 - platná od 17.12.2021 obmedzenie hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR č.306 - platná od 17.12.2021 k obmedzeniam prevádzok

Vyhláška ÚVZ SR č.301 - úprava hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR č.290 - platná od 10.12.a 25.12.2021 k obmedzeniam prevádzok

Vyhláška ÚVZ SR č.289 - platná od 10.12.2021 obmedzenie hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR č.268 - platná od 01.12.2021 opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vyhláška ÚVZ SR č.264 - platná od 25.11.2021 opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa 

Vyhláška ÚVZ SR č.263 - platná od 25.11.2021 obmedzenie prevádzok

Vyhláška ÚVZ SR č.262 - platná od 25.11.2021 povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška ÚVZ SR č. 261 - platná od 25.11.2021 obmedzenie hromadných podujatí 

Uznesenie vlády SR č. 695 - vyhlásenie núdzového stavu platné od 25.11.2021

Vyhláška UVZ č. 260 - platné od 22_11_2021  k obmedzeniam prevádzok_doplnok vyhlášky 259_2021

Vyhláška UVZ č. 259 - obmedzenie prevádzok

Vyhláška UVZ č. 258 - hromadné podujatia

Organizovanie hromadných podujatí - odborné stanovisko

VYHLÁŠKA ÚVZ SR č.255, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

VYHLÁŠKA ÚVZ SR č.254, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

VYHLÁŠKA ÚVZ SR č. 253, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

VYHLÁŠKA ÚVZ SR č. 252, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Vyhláška ÚVZ SR č. 250 - platná od 04.10.2021povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška ÚVZ SR č. 247 - platná od 13.09.2021 izolácia osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténa úzkeho kontaktu

Vyhláška ÚVZ SR č. 244 - platná od 30.08.2021povinnosť osôb pri vstupe na územie SR

Vyhláška ÚVZ SR č. 241- obmedzenie hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR č. 240 - k obmedzeniam prevádzok

Vyhláška ÚVZ SR č. 239 - izolácia osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténa úzkeho kontaktu

Vyhláška ÚVZ SR č. 238 - k povinostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vyhláška ÚVZ SR č. 237 - povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška ÚVZ SR č.236 - doplnenie Vyhlášky č.233/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR č.234 - platné od 26.7.2021 k obmedzeniu prevádzok

Vyhláška ÚVZ SR č.233 - platné od 23 a 26.7.2021 k obmedzeniu hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR č.231 - karanténne povinnosti osôb pri vstupe na územie SR

Vyhláška ÚVZ SR č.226 - opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Uznesenie vlády SR č.362 - zoznam krajín podľa aktuálnej rizikovosti šírenia COVID 19

Uznesenie vlády SR č.361 - zoznam okresov podľa aktuálnej rizikovosti šírenia COVID 19

Vyhláška ÚVZ SR č.223 - obmedzenie hromadných podujatí platné od 28.06.2021

Vyhláška ÚVZ SR č.219 - prekrytie horných dýchacích ciest platná od 17.06.2021

Vyhláška ÚVZ SR č.218 - vstup na územie SR platná od 14.06.2021

Vyhláška ÚVZ SR č.217 - obmedzenie prevádzky platné od 14.06.2021 

Vyhláška ÚVZ SR č.216 - hromadné podujatia platná od 14.06.2021

Uznesenie vlády SR č.292 z 26.05.2021 - zoznam okresov podľa aktuálnej rizikovosti šírenia COVID 19

Vyhláška ÚVZ SR č.212 platná od 31.05.2021 - povinnosť osôb pri vstupe na územie SR

Vyhláška ÚVZ SR č. 208 - opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR č. 207 - opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Uznesenie vlády SR č. 260 zo dňa 14.5.2021 - ukončenie núdzového stavu

Uznesenie vlády SR č. 254 zo dňa 12.5.2021 - zoznam okresov podľa aktuálnej rizikovosti šírenia COVID - 19

Vyhláška ÚVZ SR č. 206 platná od 17.5.2021 - prekrytie dýchacích ciest

Vyhláška ÚVZ SR  č. 205 platná od 14.5.2021 - povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vyhláška ÚVZ SR č. 204 platná od 10.5.2021 - izolácia osôb na ochorenie COVID -19

Vyhláška ÚVZ SR č.203 platná od 10.5.2021 - obmedzenie hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR č.202 platná od 10.5.2021 - obmedzenie prevádzok

Uznesenie Vlády SR č.229 zo dňa 28.04.2021o obmedzení pohybu od 03.05.2021

Vyhláška ÚVZ SR č.200 platná od 03.05.2021 - vstup osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Uznesenie vlády SR č.225 - zoznam okresov podľa aktuálnej rizikovosti

Vyhláška č.199 ÚVZ SR platné od 03.05.2021 a 09.05.2021 - prevádzky a hromadné podujatia

Vyhláška č.196 ÚVZ SR platná od 27.04.2021 - prevádzka a hromadné podujatia

Uznesenie vlády SR č. 215 - opakované predĺženie núdzového stavu

Vyhláška č.195 ÚVZ SR platná od 26.04.2021 - prevádzka a hromadné podujatia

Vyhláška č.194 ÚVZ SR platná od 26.04.2021 - povinnosť osôb pri vstupe na územie SR

Uznesenie vlády SR č. 214 o obmedzení pohybu platné od 22.04.2021 

Uznesenie vlády SR č. 212 - zoznam okresov podľa aktuálnej rizikovosti

Vyhláška ÚVZ SR č. 187 platná od 19.04.2021 - 

Vyhláška ÚVZ SR č.186 platná od 19.04.2021 - obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí

Uznesenie vlády SR č. 203 - aktualizácia opatrení od 19.04.2021

Uznesenie vlády SR č.199 - zoznam okresov platný od 19.4.2021 podľa aktuálnej rizikovosti

Vyhláška č.177 - RÚVZ Senica

Vyhláška č.176 platná od 19.4.2021 - povinnosť osôb pri vstupe na územie SR

Vyhláška č.175 platné od 19.4.2021 - povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Uznesenie Vlády SR č. 185 - zoznam okresov platný od 12.4.2021 podľa aktuálnej rizikovosti 

Uznesenie Vlády SR č. 176 - obmedzenie pohybu 

Uznesenie Vlády SR č.173 - zoznam okresov podľa rizikovosti 

Uznesenie Vlády SR č. 169 - doplnenie uznesenia č.160 o pobybe v prírode a zákaze vycestovania na rekreáciu do zahraničia)

Uznesenie Vlády SR č.166 platné od 29.03.2021 - zoznam okresov podľa aktuálnej rizikovosti

Vyhláška ÚVZ SR č.130,131,132,133 platné od 22.003.2021

Uznesenie Vlády SR č 160_2021 z 17_03_2021 o opakovanom predĺžení núdzového stavu

Vyhláška ÚVZ SR č.111 platná od 15.03.2021 - prekrytie horných dýchacích ciest

Vyhláška ÚVZ SR č. 97,98,99 platné od 08.03 a 15.03.2021

Uznesenie vlády SR č.123 s účinnosťou od 03.03.2021

Uznesenie vlády SR č.118 s účinnosťou od 01.03.2021 -zoznam okresov podľa aktuálnej rizikovosti šírenia COVID - 19

Vyhláška ÚVZ SR č. 64 platná od 17.02.2021 - karanténa po vstupe na územie SR

Vyhlášky ÚVZ SR platné od 08.02.2021

Uznesenie vlády SR č.78 - zoznam okresov podľa aktuálnej rizikovosti šírenia COVID -19

Uznesenie vlády SR č.77 zo dňa 05.02.2021- predĺženie núdzového stavu s účinnosťou od 08.02.2021

Vyhláška ÚVZ SR č.36 platná od 03.02.2021 - vstupy do prevádzok a do zamestnania

Vyhláška ÚVZ SR č. 13 a č. 14 platná od 27.01.2021 - prevádzky a hromadné podujatia, vstup na pracovisko

Uznesenie vlády SR č.30/2021 zo dňa 17.1.2021 o obmedzení slobody pohybu a pobytu platné od 27.1.2021

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 4/2021 zo dňa 10.01.2021- vstup na územie SR 

Vestník vlády SR - Vyhlášky ÚVZ - čiastka 2/2021

Uznesenie vlády SR č.1/2021 zo dňa 6.1.2021 okres Nitra - zákaz vychádzania od 11.1.2021

Vyhláška ÚVZ SR č.77 platná od 01.01.2021 - obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí

Uznesenie vlády č.808/2020 zo dňa 31.12.2020 - obmedzenie pohybu platné od 01.01.2021

Uznesenie vlády č. 807/2020 zo dňa 29.12.2020 - predĺženie núdzového stavu

Vyhláška č.67 ÚVZ SR platná od 27.12.2020 - izolácia a karanténa

Vyhláška RÚVZ Senica platná od 23.12.2020

Vyhláška č. 50 ÚVZ SR platná od 21.12.2020 - hranice a pendleri

Vyhláška č.34 ÚVZ SR platná od 11.12.2020 a 14.12.2020 - prevádzky a hromadné podujatia

Vyhláška č.33 ÚVZ SR platná od 8.12.2020 - hranice a pendleri

Vyhláška č.32 ÚVZ SR platná od 07.12.2020 - vstupy do škôl

Vyhláška č.30 ÚVZ SR platná od 07.12.2020

Vyhláška č.26 a č.27 ÚVZ SR platné od 26.11.2020 hranice a od 27.11.2020 prevádzky a hromadné podujatia 

Vyhláška č. 24 a 25 UVZ SR platné od 16.11.2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 718/2020 z 11.11.2020

Vyhláška UVZ SR platná od pondelka 09.11.2020 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 704/2020 platné od 04.11.2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693/2020 platné od 02.11.2020 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678/2020 

Opatrenie ÚVZ SR - prevádzka a HP platné od 15.10.2020

Opatrenie ÚVZ SR - nosenie rúška platné od 15.10.2020

Uznesenie vlády SR 645/2020 - zákaz zhromažďovania od 13.10.2020

Opatrenia ÚVZ SR - opatrenie hranice od 01.10.2020

Opatrenia ÚVZ SR - nosenie rúška od 01.10.2020

Uznesenie vlády SR 587/2020 - Vyhlásenie núdzového stavu od 01.10.2020

Opatrenia ÚVZ SR - opatrenia prevádzky a HP od 01.10.2020

Opatrenia ÚVZ SR - opatrenia prevádzky a HP od 18.09.2020

Opatrenia ÚVZ SR - zmena opatrenia hranice od 18.09.2020

Opatrenia ÚVZ SR - organizácia hromadných podujatí platná od 10.09.2020

Opatrenia ÚVZ SR - príloha k opatreniu - OLP /7093/2020

Opatrenia ÚVZ SR - vstup na územie SR - OLP /7093/2020

Opatrenia ÚVZ SR - zmena opatrenia k noseniu rúšok

Opatrenia ÚVZ SR - zamestnávateľ pri návrate zamestnanca z rizikových krajín  

Opatrenia ÚVZ SR - domáca izolácia pri návrate z rizikových krajín

Opatrenia ÚVZ SR - opatrenia pre prevádzky

Opatrenia ÚVZ SR - plánované zmeny od 1. septembra 2020

Opatrenia ÚVZ SR - zmena zoznamu menej rizikových krajín

Opatrenia ÚVZ SR - zmena opatrenia, prevádzky HP

Opatrenia ÚVZ SR - domáca izolácia, rizikové krajiny

Opatrenia ÚVZ SR -pri ohrození verejného zdravia - prevádzky

Opatrenia ÚVZ SR - doplnenie bezpečných štátov

Opatrenie ÚVZ SR - prevádzka a hromadné podujatia od 20.06.2020

Opatrenie ÚVZ SR - povinnosť nosiť rúška od 20.06.2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020 

Opatrenia ÚVZ SR - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény

Opatrenia ÚVZ SR - prevádzky, platné od 10.06.2020

Opatrenia ÚVZ SR - rúška, platné od 10.06.2020

Opatrenia ÚVZ SR - zmena hranice Česko, Maďarsko, Rakúsko platné od 05.06.2020

Opatrenia ÚVZ SR - cestovanie medzi ČR a SR platné od 04.06.2020

Opatrenia ÚVZ SR - zrušenie zákazu návštev platné od 03.06.52020

Opatrenia ÚVZ SR - otvorené prevádzky 4 fáza platné od 03.06.2020

Opatrenia ÚVZ SR - nosenie rúška platné od 03.06.2020
Opatrenia ÚVZ SR - zmena hranice 48 hod. od 02.06.2020
Opatrenia ÚVZ SR - cestovanie do ČR a Maďarska od 27.05.2020
Opatrenia ÚVZ SR - prevádzky 3. fáza platné od 27.05.2020
Opatrenia ÚVZ SR - karanténa v štátnych zariadeniach s účinnosťou k 26.05.2020
Opatrenia ÚVZ SR - prevádzky zariadenia pre MŠ
Opatrenia ÚVZ SR - povinná karanténa zo dňa 22.05.2020
Opatrenia ÚVZ SR - štátna karanténa a jej výnimky od 21.05.2020

Tlačivo o prekročení hraníc - 

Opatrenia ÚVZ SR - hromadné podujatia
Opatrenia ÚVZ SR -  nosenie rúška
Opatrenia ÚVZ SR - prevádzky 3. fáza uvoľnovania
Usmernenie ÚVZ SR - zmiernenie podmienok karanténnych opatrení
Usmernenie ÚVZ SR - doplnenie opatrenia-poradenských centier, zariadení                                                    školského stravovania
Usmernenie ÚVZ SR - podmienky návštev v zdravotníckych zariadeniach 
Usmernenie ÚVZ SR - obecné zastupiteľstvá a pohreby
Usmernenie ÚVZ SR - vykonávanie bohoslužieb od 06.05.2020
Usmernenie ÚVZ SR - otvorení prevádzok a služieb od 06.05.2020
Usmernenie ÚVZ SR - podmienky vstupu na územie SR od 01.05.2020
Usmernenie ÚVZ SR - otvorenie prevádzok, režimové opatrenia od 22.04.2020
Usmernenie HH SR v súvislosti s COVID 19- siedma aktualizácia 
Opatrenia ÚVZ SR -  schôdze štátnych orgánov platné od 22.04.2020 
Usmernenie ÚVZ SR - prevádzka vonkajších športovísk od 21.04.2020
Opatrenia ÚVZ SR -  pre nosenie rúšok platné od 21.04.2020
Opatrenie ÚVZ SR - podmienky a vynimky karantény platné od 20.04.2020
Uznesenie vlády - obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.
Opatrenie ÚVZ SR - karanténa pre osoby, ktoré vstúpia na územie SR
Opatrenie ÚVZ SR - príprava a výdaj stravy
Usmernenie hlavného hygienika SR
Opatrenia - OLP /2778/2020
Opatrenie - OLP /2777/2020
Opatrenie ÚVZ SR - pozastavenie služieb sociálnych služieb
Opatrenie ÚVZ SR - povinnosť nosiť rúško
Opatrenie ÚVZ SR - zákaz prevádzok v nedeľu
Opatrenie ÚVZ SR - zákaz hromadných podujatí
Usmernenie hlavného hygienika
Opatrenie ÚVZ SR  
Doplnenie opatrení hlavného hygienika SR
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska
Usmernenie hlavného hygienika SR
Uznesenie vlády SR - vyhlásenie mimoriadnej situácie
Usmernenie HH SR - karanténa
Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí
Verejná vyhláška rozhodnutie izolácie v domácom prostredí
Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
Usmernenie HH SR COVID - 19