obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Komunálne voľby sa uskutočnia 29.10. 2022.

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

- Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácia pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE A POSLANCOV:

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV NA STAROSTU

 

Rozhodnutie predsedu NR SR 209/2022

Tlačivá a vzory Ministrstva vnútra SR :

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Samospráva obce

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

 

Obec Smrdáky má 1 volebný okrsok.

Obecné zastupiteľstvo v Smrdákoch, ktoré sa konalo 09.07.2022 na svojom zasadnutí  určilo, že sa bude voliť do obecného zastupiteľstva 7 poslancov.

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do samosprávy obce -  576 obyvateľov.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie pre komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022 je e-mail podatelna@obecsmrdaky.sk

Zapisovateľ volebnej komisie

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 169 ods. 6 starostka obce Smrdáky vymenovala do funkcie zapisovateľky volebnej komisie

Mgr. Miroslavu Smoleňákovú

Obecný úrad Smrdáky 181 

Tel. číslo: 034/654 29 11

e-mail: podatelna@obecsmrdaky.sk

V čase úradných hodín:

Pondelok      8:00 – 12:00      13:00 – 16:00 hod.

Utorok           8:00 – 12:00      13:00 – 16:00 hod.

Streda           8:00 – 12:00       13:00 – 17:00 hod.

Štvrtok          8:00 – 12:00       13:00 – 16:00 hod.

Piatok            8:00 – 12:00       13:00 – 14:00 hod.