obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

V O Ľ B Y  2022

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a predsedu samosprávneho kraja

*

Špeciálny spôsob hlasovania

*

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TTSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TTSK

*

Informácia o podmienkach a právach voliť a byť volený - Samosprávny kraj

*

Tlačivá a vzory Ministerstvo vnútra SR

*

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie pre komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022 je e-mail podatelna@obecsmrdaky.sk

Zapisovateľ volebnej komisie

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 169 ods. 6 starostka obce Smrdáky vymenovala do funkcie zapisovateľky volebnej komisie

Mgr. Miroslavu Smoleňákovú

Obecný úrad Smrdáky 181

Tel. číslo: 034/654 29 11

e-mail: podatelna@obecsmrdaky.sk

V čase úradných hodín:

Pondelok      8:00 – 12:00      13:00 – 16:00 hod.

Utorok           8:00 – 12:00      13:00 – 16:00 hod.

Streda           8:00 – 12:00       13:00 – 17:00 hod.

Štvrtok          8:00 – 12:00       13:00 – 16:00 hod.

Piatok            8:00 – 12:00       13:00 – 14:00 hod.