obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Zmluvy - hrobové miesta

Číslo zmluvy Nájomca Nájom za hrobové miesto Nájom do Zmluva  
           
2019/0100002 Anna Bandíková č..196, oddelenie č.A 03.02.2029  
2018/0100001 Mária Veselá č. 46, oddelenie č. C 28.12.2028  
2018/0100002 Ernestína Bederková č.13, oddelenie  č.B 25.05.2028  
2018/0100001 Mária Smoleňáková č.195, oddelenie č.A 27.03.2028  
2017/0100224 Anna Fojtlínová č.193, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100170 Anna Kubíková č.192, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100172 Emília Mihálová č.191, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100060 Viera Bernátová č.190, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100061 Alžbeta Barkóciová č.189, oddelenie č. A 31.05.2027  
2017/0100062 Mária Labudová č.188, oddelenie č. A 31.05.2027  
2017/0100063 Milan Čech č.187, oddelenie č. A 31.05.2027  
2017/0100064 Jozef Smetana č.186, oddelenie č. A 31.05.2017  
2017/0100065 Mária Šrámková č.185, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100066 Margita Hladká č.184, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100068 Milan Burík č.183, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100230 Mária Skácelová č.180, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100071 Rudolf Škojec č.179, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100078 Elena Grófová č.177, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100079 Otília Hladká č.173, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100227 Anna Dobiášová č.172, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100081 Eva Chudá č.171, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100082 Karol Bernát č.170, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100063 Pavol Hájek č.169, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100084 Pavol Hájek č.168, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100222 Miroslav Mihál č.167, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100159 Miroslav Mihál č.166, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100086 Zdenka Mešťánková č.165, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100134 Ľubomír Kubík č.164, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100133 Emília Kralovičová č.163, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100132 Jozefína Hlavičková č.162, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100131 Jozefína Hlavičková č.161, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100129 Anna Poláková č.159, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100130 Anna Poláková č.158, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100135 Štefánia Vragašová č.156, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100136 Janka Záškvarová č.155, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100137 Vladimír Matuský č.154, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100138 Jozef Smetana č.153, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100139 Otília Kociánová č.152, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100184 Marián Fojtlín č.151, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100140 Janka Hajdinová č.150, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100141 Ľubomír Hajdin č.149, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100116 Janka Záškvarová č.148, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100142 Anna Šuranská č.147, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100143 Pavol Masaryk č.146, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100144 Jozefína Vrablecová č.145, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100145 Katarína Trimelová č.144, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100146 Anna Lovecká č.143, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100075 Mária Šrámková č.142, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100076 Emília Ventúrová č.141, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100077 Mária Michlíková č.140, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100097 Otília Zaňátová č.139, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100147 Iveta šidlíková č.138, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100148 Štefánia Bartovičová č.137, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100090 Róbert Mešťánek č.136, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100091 Ladislav Horvát č.135, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100214 Otília Hříbalová č.134, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100149 Otília Hříbalová č.133, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100150 Ján Čech č.132, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100213 Rudolf Jesný č.131, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100151 Terézia Remešicová č.130, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100152 Terézia Remešicová č.129, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100153 Terézia Remešicová č.128, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100212 Terézia Vaculová č.127, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100220 Jana Flajžíková č.126, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100162 Jarolím Vacula č.125, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100211 Emília Kralovičová č.124, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100154 Milan Burík č.123, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100156 Ladislav Grebeníček č.122, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100210 Eva Chudá č.120, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100158 Rudolf Čech č.119, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100209 Helena Vávrová č.118, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100208 Štefánia Ráziková č.117, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100207 Helena Vávrová č.116, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100206 Anna Poláková č.113, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100205 Otília Hladká č.112, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100204 Karol Bernát č.111, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100203 Rozália Masaryková č.110, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100216 Anna Tokošová č.108, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100202 Mária Machová č.107, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100215 Ľubomír Kubík č.105, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100201 Pavel Bakiča

č.104, oddelenie č.A

31.05.2027  
2017/0100200 Pavel Bakiča č.103, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100199 Pavel Bakiča č.102, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100198 Emília Morávková č.101, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100160 Anna Kulíková č.100, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100197 Mária Tománková č.99, oddelenie č.A 26.09.2019  
2017/0100196 Štefánia Pisarovičová č.98, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100173 Martin Bauman č.97, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100195 Stanislav Mikúš č.96, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100169 Štefan Baláž č.95, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100194 Pavol Mikúš č.94, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100193 Pavol Mikúš č.93, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100229 Stanislav Mikúš č.92, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100234 Terézia Vaculová č.91, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100192 Zita Bernátová č.90, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100191 Anna Poláková č.88, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100183 Jozef Poništ č.87, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100190 Jana Flajžíková č.86, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100171 Anna Šuranská č.85, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100189 Rudolf Čech č.84, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100164 Renata Vymyslická č.82, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100188 Jana Kubíková č.81, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100187 Oľga Dekányová č.79, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100219 Peter Válka č.78, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100235 Ľubica Válková č.77, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100186 Mária Machová č.76, oddelenie č.A 31.05.20027  
2017/0100223 Štefánia Ráziková č.72, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100167 Štefánia Kubíková č.71, oddlenie č.A 31.05.2027  
2017/0100231 Anna Poláková č.70, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100157 Ladislav Grebeníček č.68, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100185 Anna Lovecká č.67, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100161 Janka Záškvarová č.66, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100128 Otília Hladká č.65, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100127 Elena Grófová č.64, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100228 Štefánia Fojtlínová č. 63, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100126 Marta Dlabolová č.62, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100125 Anna Poláková č.60, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100124 Oľga Dekányová č.57, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100122 Monika Kubová č.54, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100121 Stanislav Bílek č.53, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100120 Štefan Baláž č.52, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100182 Terézia Remešicová č.51, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100119 Štefan Baláž č.50, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100181 Mária Tománková č.49, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100225 Štefan Baláž č.48, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100221 Zuzana Poláková č.45, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100180 Jozefína Vrablecová č.44, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100166 Jozef Ondrejkovič č.43, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100218 Štefana Fojtlínová č.42, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100118 Anna Trochtová č.40, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100179 Jozef Chocholáček č.39, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100117 Ladislav Horvát č.38, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100115 Anna Poláková č.35, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100114 Stanislav Bílek č.34, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100178 Anna Lovecká č.32, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100112 Otília Horvátová č.31, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100177 Anton Matuský č.30, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100217 Jana Flajžíková č.29, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100111 Helena Vávrová č.27, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100110 Anna Lovecká č.26, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100109 Anna Daňová č.25, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100233 Terézia Vaculová č.24, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100163 Mária Michlíková č.23, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100108 Annta Trochtová č.22, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100107 Rudolf Šrámek č.21, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100104 Emília Ventúrová č.18, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100087 Jozef Slezárik č.17, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100088 Stanislav Mešťánek č.16, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100089 Stanislav Mešťánek č.15, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100103 Margita Hladá č.14, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100096 Otília Zaňátová č.13, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100094 Otíália Kocianová č.11, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100093 Štefánia Bartovičová č.10, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100102 Anna Gabrižová č.9, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100092 Ladislav Horvát č.8, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100101 Anna Poláková č.7, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100100 Anna Poláková č.6, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100099 Štefánia Pisarovičová č.5, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100175 Anna Škojcová č.4, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100098 Anton Šrámek č.3, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100168 Jozefína Hlavičková č.2, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100232 Katarína Trimelová č.1, oddelenie č.A 31.05.2027  
2017/0100058 Emília Pavlíková č.2, oddelenie č.B 31.05.2017  
2017/0100057 Otília Zaňátová č.3,oddelenie č.B 31.05.2017  
2017/0100056 Zuzana Poláková č.4, oddelenie č.B 31.05.2017  
2017/0100055 Jozef Chocholáček č.5, oddelenie č.B 31.05.2017  
2017/0100054 Milan Čech č.6, oddelenie č.B 31.05.2017  
2017/0100053 Helena Kovárová č.7, oddelenie č.B 31.05.2017  
2017/0100052 Ján Ročák č.8, oddelenie č.B 31.05.2017  
2017/0100051 Jozef Masaryk č.9, oddelenie č.B 31.05.2017  
2017/0100050 Ľubica Reissmullerová č.10, oddelenie č.B 31.05.2017  
2017/0100174 Ľubica Reissmullerová č.11, oddelenie č.B 31.05.2017  
2017/0100049 Darina Nagyová č.12, oddelenie č.B 31.05.2017  
2018/0100002 Bederková Ernestína č.13, oddelenie č.B 25.05.2018  
2017/0100006 Helena Kovárová č.45, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100067 Drahoslava Vaculová č.44, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100165 Marcela Letenaiová č.43, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100014 Štefánia Ráziková č.42, oddelenie č.C 31.05.207  
2017/0100007 Anna Tokošová č.41, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100009 Milada Khúlová č.40, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100008 Anna Červinková č.39, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100010 Anna Selecká č.38, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100011 Jozef Patúc č.37, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100012 Viera Ježová č.36, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100013 Zlatica Slováková č.35, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100015 Ľubomír Kubík č.34, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100016 Mária Matejovičová č.33, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100015 Mária Labudová č.32, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100018 Miroslav Bernát č.31, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100019 Anna Škojcová č.30, oddelenie č. C 31.05.2017  
2017/0100020 Mária Záhradníková č.29, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100021 Milan Országh č.28, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100022 Anna Dobiášová č.27, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100023 Jozef Škojec č.26, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100024 Mária Kukurová č.25, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100025 Lenka Kukurová č.24, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100026 Anna Provazníková č.23, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100027 Vlasta Sládková č.22, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100028 Mária Machová č.21, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100029 Stanislav Mikúš č.20, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100030 Monika Kubová č.19, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100031 Rudolf Šrámek č.18, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100032 Cyril Vacula č.17, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100033 Zuzana Poláková č.16, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100034 Anna Dobiášová č.15, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100035 Iveta Hajková č.14, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100036 Mária Fojtlínová č.13, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100037 Robert Fritz č.12, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100038 Štefánia Ambrosová č.11, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100039 Štefánia Ambrosová č.10, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100040 Mária Vaculová č.9, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100041 Mária Vaculová č.8, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100042 Emília Pavlíková č.7, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100043 Štefan Baláž č.6, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100044 Mária Šrámková č.5, oddelenie č.C 31.05.2017  
2017/0100048 Róbert Fritz č.4, oddelenie č.C 31.05.2017  

&nb