obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Všeobecné informácie o rozlohe, počte obyvateľov

Základné  údaje o obci

Obec Smrdáky leží na úpätí Bielych Karpát, 7 km severozápadne od Senice. Názov Smrdáky je odvodený od silne zapáchajúcej minerálnej vody a sírneho liečivého bahna. Neobyčajne vysoký obsah zaraďuje smrdácku minerálnu vodu medzi najkoncentrovanejšie sírne vody v Európe. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1436 na darovacej listine kráľa Maximiliána. Osobité postavenie obci dávajú Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Povesť o vzniku kúpeľov hovorí, že minerálne pramene objavil kedysi dávno pastier, ktorý si kúpaním v neobvykle páchnucej vode vyhojil svoje boľavé nohy. Až v rokoch 1832 – 1833 postavil šľachtic Jozef Vierotis kaštieľ a kúpeľnú budovu, ktoré boli základom kúpeľníctva v obci. Obec je členom Vínnej cesty Záhorie. Ubytovacie služby poskytujú kúpele a niektoré osoby, stravovanie je možné v kúpeľných súkromných zariadeniach z historických pamiatok v obci stojí za zmienku barokový oltár a sochy v kaplnke sv. Jána Nepomuckého z prvej polovice 18. storočia, kostol sv. Martina a empírová budova liečebného domu Mier v kúpeľoch. V obci je vybudované kultúrno-rehabilitačné zariadenie s telocvičňou, fitness, saunou a masážami, ktoré slúži občanom, školám, športovcom, návštevníkom i pacientom. Sú tu športové ihriská na futbal, volejbal a tenis. V kúpeľoch sa pre pacientov, návštevníkov i obyvateľov obce usporadúvajú kultúrno-spoločenské podujatia, koncerty, filmové predstavenia, spoločenské večierky, promenádne koncerty, odborné prednášky, výlety po okolitých kultúrnych a historických pamiatkach a prechádzky k Hošteckej studničke známej ako studnička lásky v neďalekom lese. Obcou prechádza i značená cyklistická trasa. Svoje služby v obci poskytujú predajňa kvetín a darčekov, kaderníctvo, pedikúra a kozmetika, predajňa domácich potrieb, denný bar Saddlers Pub, lahôdky, pohostinstvo Furmanský dvor, autoservis, zámočníctvo.

Prírodné pomery a poloha obce

Smrdáky ležia uprostred pahorkatinného kraja na úpätí výbežkov Bielych Karpát, v dolinke otvorenej na juh, ktorú na severozápade i severovýchode lemujú pahorky s ovocnými sadmi. Od okresného mesta Senica je obec vzdialená 7 km. Oblasť Smrdák patrí do teplej oblasti, do mierne vlhkého okrsku s miernou zimou. Leto je tu teplé s veľkou premenlivosťou vlhkosti vzduchu a so striedaním kratších zrážkových a dlhších suchých období. Priemerná ročná teplota vzduchu v tejto oblasti je 9,2 0C s absolútnym teplotným maximom 38,4 0C a minimom –29,9 0C.

Priemerný počet tropických dní je 10,7 (T- max. nad 30,0 0C), letných dní 57,9 (T-max. 25,0 0C, mrazových dní 105,5 (T-min. pod 0 0C), ľadových dní 26,6 (T-max. pod 0 0C). Priemerný ročný úrhn zrážok obnáša 710 mm s najvyšším úhrnom zrážok v mesiacoch júl, august. Tlak vzduchu v tejto oblasti je v priemere 743,5 torr. (t. j. 98 % tlaku pri hladine mora a zemepisnej šírke, t. j. 991,1 HPc). Pre Smrdáky, ako aj pre Záhorie, je charakteristický častý výskyt vetrov z Malých Karpát, najčastejšie vetrov severozápadných a juhovýchodných. Silný vietor býva tu pomerne častý až 20 % dní do roka, najmä v marci. Pomerne častý je však aj výskyt bezvetria.

Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 241 m nad morom, v chotári výšky dosahujú 216 – 367 m nad morom.