obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Poslanci obce

V komunálnych voľbách boli do zastupiteľstva obce zvolení poslanci, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Ferdinand Antálek, Ing.
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Ondrej Bederka, Ing.
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Igor Denkóci
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Ľubomír Janík, Bc.
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Viera Ježová
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Stanislav Perička, Ing.
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail:
Miroslava Poláková, Mgr.
Zvolený vo volebnom obvode:
Strana alebo hnutie, ktoré kandidáta navrhlo:
E-mail: