obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Rozpočet obce

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2022 schválilo Rozpočet na rok 2023, ktorý je k nahliadnutiu v nasledujúcom odkaze:

Rozpočet na rok 2023

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2021 schválilo Rozpočet na rok 2022, ktorý je k nahliadnutiu v nasledujúcom odkaze:

ROZPOČET NA ROK 2022

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2020 schválilo Rozpočet na rok 2021, ktorý je k nahliadnutiu v nasledujúcom odkaze:

ROZPOČET NA ROK 2021

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2019 schválilo Rozpočet na rok 2020, ktorý je k nahliadnutiu v nasledujúcom odkaze:

ROZPOČET NA ROK 2020

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2018 schválilo Rozpočet na rok 2019, ktorý je k nahliadnutiu v nasledujúcom odkaze:

ROZPOČET NA ROK 2019

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2017 schválilo Rozpočet na rok 2018, ktorý je k nahliadnutiu v nasledujúcom odkaze:

ROZPOČET NA ROK 2018

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2016 schválilo Rozpočet na rok 2017, ktorý je k nahliadnutiu v nasledujúcom odkaze:

ROZPOČET NA ROK 2017

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 8. decembra 2015 schválilo Rozpočet na rok 2016, ktorý je k nahliadnutiu v nasledujúcom odkaze:

ROZPOČET NA ROK 2016

 

Rozpočet na rok 2015 je k nahliadnutiu v nasledujúcom odkaze: 

ROZPOČET NA ROK 2015