obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2022

Uznesenie č. 2/2022

Uznesenie č. 3/2022

Uznesenie č. 4/2022

Uznesenie č. 5/2022

Uznesenie č. 6/2022

Uznesenie č. 7/2022

Uznesenie č. 8/2022

Uznesenie č. 9/2022

Uznesenie č. 10/2022

Uznesenie č. 11/2022

Uznesenie č. 12/2022


Uznesenie č. 1/2021

Uznesenie č. 2/2021

Uznesenie č. 3/2021

Uznesenie č. 4/2021

Uznesenie č. 5/2021

Uznesenie č. 6/2021

Uznesenie č. 7/2021

Uznesenie č. 8/2021

Uznesenie č. 9/2021

Uznesenie č. 10/2021

Uznesenie č. 11/2021

Uznesenie č. 12/2021

Uznesenie č. 13/2021

Uznesenie č. 14/2021

Uznesenie č. 15/2021

Uznesenie č. 16/2021

Uznesenie č. 17/2021

Uznesenie č. 18/2021

Uznesenie č. 19/2021

Uznesenie č. 20/2021

Uznesenie č. 21/2021

Uznesenie č. 22/2021

Uznesenie č. 23/2021

Uznesenie č. 24/2021

Uznesenie č. 25/2021

Uznesenie č. 26/2021

Uznesenie č. 27/2021

Uznesenie č. 28/2021

Uznesenie č. 29/2021

Uznesenie č. 30/2021

Uznesenie č. 31/2021

Uznesenie č. 32/2021

Uznesenie č. 33/2021

Uznesenie č. 34/2021

Uznesenie č. 35/2021


Uznesenie č. 1/2020

Uznesenie č. 2/2020

Uznesenie č. 3/2020

Uznesenie č. 3A/2020

Uznesenie č. 4/2020

Uznesenie č. 5/2020

Uznesenie č. 6/2020

Uznesenie č. 7/2020

Uznesenie č. 8/2020

Uznesenie č. 9/2020

Uznesenie č. 10/2020

Uznesenie č. 11/2020

Uznesenie č. 12/2020

Uznesenie č. 13/2020

Uznesenie č. 14/2020

Uznesenie č. 15/2020

Uznesenie č. 16/2020

Uznesenie č. 17/2020

Uznesenie č. 18/2020

Uznesenie č. 19/2020

Uznesenie č. 20/2020

Uznesenie č. 21/2020

Uznesenie č. 22/2020

Uznesenie č. 23/2020

Uznesenie č. 24/2020

Uznesenie č. 25/2020

Uznesenie č. 26/2020

Uznesenie č. 27/2020

Uznesenie č. 28/2020

Uznesenie č. 29/2020

 

 


Uznesenie č. 1/2019

Uznesenie č. 2/2019

Uznesenie č. 3/2019

Uznesenie č. 4/2019

Uznesenie č. 5/2019

Uznesenie č. 6/2019

Uznesenie č. 7/2019

Uznesenie č. 8/2019

Uznesenie č. 9/2019

Uznesenie č. 10/2019

Uznesenie č. 11/2019

Uznesenie č. 12/2019

Uznesenie č. 13/2019

Uznesenie č. 14/2019

Uznesenie č. 15/2019

Uznesenie č. 16/2019

Uznesenie č. 17/2019

Uznesenie č. 18/2019

Uznesenie č. 19/2019

Uznesenie č. 20/2019

Uznesenie č. 21/2019

Uznesenie č. 22/2019

Uznesenie č. 22a/2019

Uznesenie č. 23/2019

Uznesenie č. 24/2019

Uznesenie č. 25/2019

Uznesenie č. 26/2019

Uznesenie č. 27/2019

Uznesenie č. 28/2019

Uznesenie č. 29/2019

Uznesenie č. 30/2019

Uznesenie č. 31/2019


Uznesenie č. 1/2018

Uznesenie č. 2/2018

Uznesenie č. 3/2018

Uznesenie č. 4/2018

Uznesenie č. 5/2018

Uznesenie č. 6/2018

Uznesenie č. 7/2018

Uznesenie č. 8/2018

Uznesenie č. 9/2018

Uznesenie č. 10/2018

Uznesenie č. 11/2018

Uznesenie č. 12/2018

Uznesenie č. 13/2018

Uznesenie č. 14/2018

Uznesenie č. 15/2018

Uznesenie č. 16/2018

Uznesenie č. 17/2018

Uznesenie č. 18/2018

Uznesenie č. 19/2018

Uznesenie č. 20/2018

Uznesenie č. 21/2018

Uznesenie č. 22/2018

Uznesenie č. 23/2018

Uznesenie č. 24/2018

Uznesenie č. 25/2018

Uznesenie č. 26/2018

Uznesenie č. 27/2018

Uznesenie č. 28/2018

Uznesenie č. 29/2018

Uznesenie č. 30/2018

Uznesenie č. 31/2018

Uznesenie č. 32/2018

Uznesenie č. 33/2018

Uznesenie č. 34/2018

Uznesenie č. 35/2018

Uznesenie č. 36/2018

Uznesenie č. 37/2018

Uznesenie č. 38/2018

Uznesenie č. 39/2018

Uznesenie č. 40/2018

Uznesenie č. 41/2018

Uznesenie č. 42/2018

Uznesenie č. 43/2018

Uznesenie č. 44/2018

 

 

 


Uznesenie č. 1/2017

Uznesenie č. 2/2017

Uznesenie č. 3/2017

Uznesenie č. 4/2017

Uznesenie č. 5/2017

Uznesenie č. 6/2017

Uznesenie č. 7/2017

Uznesenie č. 8/2017

Uznesenie č. 9/2017

Uznesenie č. 10/2017

Uznesenie č. 11/2017

Uznesenie č. 12/2017

Uznesenie č. 13/2017

Uznesenie č. 14/2017

Uznesenie č. 15/2017

Uznesenie č. 16/2017

Uznesenie č. 17/2017

Uznesenie č. 18/2017

Uznesenie č. 19/2017

Uznesenie č. 20/2017

Uznesenie č. 21/2017

Uznesenie č. 22/2017

Uznesenie č. 23/2017

Uznesenie č. 24/2017

Uznesenie č. 25/2017

Uznesenie č. 26/2017

Uznesenie č. 27/2017

Uznesenie č. 28/2017

Uznesenie č. 29/2017


Uznesenie č. 01a/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce

Podradené stránky:

Uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2022
Uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2021
Uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2020
Uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2019
Uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2018
Uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2017

Nie je zverejnené žiadne uznesenie.